Giới thiệu chung

Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập năm 2009, cùng với quá trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Thành Đông. Khi mới thành lập, phòng có tên là Phòng Hành chính. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, phòng đã có nhiều lần thay đổi tên gọi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao ở từng giai đoạn.

  - Tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ, lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng; công tác tổng hợp, thống nhất, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế, cấp phát thư báo; vệ sinh môi trường, quản lý Ký túc xá, đoàn ra, đoàn vào, chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, giảng viên đến trường làm việc và giảng dạy; các hoạt động lễ tân, phục vụ, khánh tiết, các phương tiện vận tải.
    - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản trị cơ sở vật chất, bảo vệ an ninh trật tự bao gồm: đất đai, nhà cửa, hội trường, giảng đường, phòng thí nghiệm, hệ thống điện, nước, cây xanh… Quản trị, quản lý trang thiết bị, vật tư và các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH.
    - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính, kế toán của trường;
    - Đảm bảo thông tin liên lạc giữa Lãnh đạo Nhà trường với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường.